Cách chọn ý tưởng kinh doanh

 • Nguyên tắc chọn ý tưởng

   Mỗi người có những thế mạnh, điều kiện và sự đam mê khác nhau, mỗi lĩnh vực kinh doanh có những đặc thù riêng. Không thể có một quy tắc chung cho tất cả mọi trường hợp. Những nguyên tắc chung Thăng đưa ra chỉ là những gợi ý theo quan điểm riêng của Thăng.

      + Phải có quyết tâm và sự đam mê
      + Có lợi thế cạnh tranh
      + Có triển vọng tốt
      + Có tính khả thi, hiệu quả cao
      + Hậu quả thấp
      + Có lợi cho đất nước

 • Ý tưởng kinh doanh phải khả thi Sau khi đánh giá lợi thế cạnh tranh, triển vọng dài hạn của ý tưởng kinh doanh… bạn cần đánh giá tính khả thi. Cần làm rõ các vấn đề ...
  Được đăng 06:07, 23 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Ý tưởng kinh doanh cần có lợi cho đất nước Tại sao ý tưởng kinh doanh cần có lợi cho đất nước? Không phải Thăng đang hô hào, kêu gọi lòng yêu nước, đây là một lời khuyên hoàn toàn ...
  Được đăng 06:12, 22 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Ý tưởng kinh doanh nên có hậu quả thấp     Kinh doanh phải chấp nhận rủi ro mà lợi nhuận chính là phần thưởng của rủi ro đó. Những lĩnh vực ít rủi ro thường có lợi nhuận thấp. Vậy ...
  Được đăng 06:19, 22 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Ý tưởng kinh doanh cần có triển vọng tốt Ý tưởng kinh doanh cần bám sát xu hướng của thị trường để có thể phát triển trong dài hạn. Khi đưa ra ý tưởng kinh doanh, Thăng luôn cố ...
  Được đăng 07:19, 22 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Ý tưởng kinh doanh cần lợi thế cạnh tranh Ý tưởng kinh doanh cần có lợi thế cạnh tranh để không bị đào thải Cùng với xu hướng toàn cầu hoá, sự phát triển mạnh mẽ của các loại ...
  Được đăng 17:23, 20 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Phải có sự đam mê Nếu không có sự đam mê với ý tưởng bạn chọn, công việc sẽ khó khăn hơn gấp bội, và bạn cũng sẽ dễ bỏ cuộc nửa chừng. Nhiều người ...
  Được đăng 03:22, 2 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Comments