Đầu tư-Tài chính-Kinh doanh

Đầu tư -Tài chính

 • Tại sao giá nhà quá cao Ý Tưởng Kinh Doanh Bất Động Sản- Tại sao Giá nhà đất quá cao? Chỉ số giá nhà/tổng thu nhập một năm từ 3 đến 4 lần là hợp ...
  Được đăng 05:17, 9 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Dự đoán về bất động sản Đây là dự đoán về xu hướng bất động sản trong dài hạn, những dự đoán này khó có thể xảy ra trong tương lai gần nhưng hướng phát triển ...
  Được đăng 05:20, 9 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Bàn về đầu tư vàng Có một số bạn viết mail hỏi Thăng có nên mua vàng vào thời điểm hiện nay không, hi vọng bài viết này có thể trả lời phần nào câu ...
  Được đăng 07:08, 8 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
 • Bàn về Chứng khoán     Bản chất của chứng khoán là bạn góp vốn để đầu tư (bằng việc mua cổ phiếu), cùng chia sẻ rủi ro và lợi nhận. Rủi ro cao (có thể ...
  Được đăng 07:34, 8 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »


Comments