ĐỊNH HƯỚNG

Các ý tưởng RA ưu tiên các hướng sau:

-         Tiết kiệm tối đa chi phí khởi nghiệp.

-       Ưu tiên các lĩnh vực cần tính sáng tạo cao, có giá trị gia tăng lớn nhưng không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, vượt khả năng công nghệ và vốn của Việt Nam.           

-       Nhóm nghành tri thức.

-         Phát triển thương hiệu, dịch vụ, thương mại điện tử.

-         Sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế.

-         Phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

-         Tăng nhanh thu nhập cho người lao động.

-         Ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước.

-         Tránh hoặc giảm thiểu những bất lợi do cơ chế đặc thù của Việt Nam.

-         Nâng cao tính sáng tạo, tầm vóc, sức khỏe và trí tuệ của người Việt Nam

+  Nâng cao chất lượng giáo dục và y tế,

+  Thể dục, thể thao và  y tế dự phòng.

+  Thực phẩm an toàn.

-Bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

 

Chiến lược phát triển:

Khi các công ty tích lũy được vốn lớn sẽ mua lại các công ty kỹ thuật cao của nước ngoài nhằm mở rộng thị trường và nghành nghề. Hiện nay Việt Nam còn nghèo, không có tiền để nhập khẩu những công nghệ hàng đầu. Việc nhập các công nghệ kém hơn cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều ngoại tệ, không ít trường hợp đã nhập về rác thải công nghệ, hiệu quả thấp và không thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hãy để số tiền đó đầu tư vào các lĩnh vực hiệu quả hơn với mục tiêu đạt đến đẳng cấp thế giới.

Ngô Thăng - RA.com.vn


Comments