Cơ hội-Hợp tác

Các bạn tìm đối tác kinh doanh hoặc muốn kêu gọi hợp tác trong ý tưởng kinh doanh nào đó hãy gửi mail thông báo về info@ra.com.vn để cập nhật tại đây. Cần thông báo rõ bạn có thể tham gia ý tưởng bằng cách nào (đầu tư vốn, có mặt bằng, có kinh nghiệm hay các mối quan hệ, thông tin liên lạc, …)

Ý Tưởng Kinh Doanh đang kêu gọi hợp tác

Nuôi côn trùng xuất khẩu : Có 1 anh tên Hùng, ở Hà Nội muốn hợp tác triển khai ý tưởng này, anh Hùng khá tiếng Anh, có thể đảm nhận việc tìm hiểu cách nuôi côn trùng bằng tiếng Anh.

Làm thiệp vải Thăng đang tìm người ở TP HCM hợp tác để làm thiệp vải. Vốn đầu tư rất ít, bạn nào không có vốn nhưng khéo tay, sáng tạo cũng có thể tham gia

Comments