Tặng ý tưởng

    Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh hay nhưng không có điều kiện kinh doanh hoặc có rất nhiều ý tưởng không sử dụng hết, hãy tặng nó cho mọi người. Đó là là một nghĩa cử đẹp, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Ý tưởng của bạn khi được triển khai thành công sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, tăng thu nhập cho cả chủ và người lao động, góp phần làm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, đói nghèo, giảm tệ nạn xã hội, và giúp tăng ngân sách cho nhà nước (thông qua đóng thuế) để thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội….và chính bạn cũng gián tiếp được hưởng lợi. Bạn cũng sẽ hạnh phúc và tự hào khi ý tưởng kinh doanh - đứa con tinh thần - của mình được đón nhận và đem lại lợi ích to lớn cho đất nước. Nếu gửi ý tưởng về RA.com.vn, tên tuổi, địa chỉ của bạn sẽ được Thăng ghi đầy đủ ở đầu mỗi ý tưởng để ghi nhận hành động hào hiệp của bạn.

    Về phía các bạn sử dụng ý tưởng, các bạn toàn quyền sử dụng miễn phí các ý tưởng kinh doanh, hãy cố gắng thực hiện sao cho thật hiệu quả,  đem lại lợi ích tối đa cho bản thân, người lao động và xã hội. Khi đạt được thành công, bạn chính là những người hùng đáng được vinh danh, đóng góp rất nhiều lợi ích cho đất nước. Như một nghĩa cử đẹp đáp lễ, Thăng nghĩ khi thành công bạn cũng nên tặng một số cổ phần hoặc trích 1 phần lợi nhuận hằng năm cho người đã tặng bạn ý tưởng kinh doanh.

    Nếu sử dụng ý tưởng nào các bạn gửi về, Thăng cũng sẽ trích lợi nhuận hằng năm hoặc cổ phần (tùy từng ý tưởng) để cảm ơn người đã tặng ý tưởng đó vì để nghĩ ra ý tưởng kinh doanh tốt không phải là chuyện dễ dàng, và tiềm năng của nó có thể rất lớn, vượt xa nhận định ban đầu.

Đất nước sẽ ngày càng giàu đẹp nhờ các bạn.

     Ngô Thăng – RA.com.vn-     info@ra.com.vn

Comments