Thông tin-Viễn thông-Chuyển phát

  • Chuyển phát hàng bán trực tuyến     Việc bán hàng trực tuyến đang phát triển mạnh, tuy nhiên người Việt chưa có thói quen thanh toán điện tử, tâm lý vẫn là thích giao nhận trực tiếp ...
    Được đăng 07:59, 29 thg 10, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Comments