Tiểu thủ công nghiệp

  • Tiểu thủ công nghiệp có vốn đầu tư nhỏ, không cần kỹ thuật cao, có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm, phù hợp để dịch chuyển bớt lao động từ nghành nông nghiệp sang. Ngành này cùng gắn với các làng nghề truyền thống, gắn với truyền thống văn hoá của dân tộc, cần gìn giữ và phát huy.

  • Làm thiệp vải Thăng đang cho người làm thử thiệp vải thủ công hai lớp, 1 lớp vải nỉ, một lớp phi bóng, nguồn nguyên liệu tương đối rẻ do có mối quen ...
    Được đăng 08:45, 27 thg 10, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Comments