Cái gì không thể mua được bằng tiền

đăng 08:08, 3 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh   [ đã cập nhật 08:09, 3 thg 11, 2011 ]

Cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

    Đây là câu nói rất nổi tiếng của  John Davidson Rockefeller, người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ,  người giàu nhất trong những người giàu nhất, với tài sản 1,4 tỉ USD (tương tương 1/65 GDP nước Mỹ vào thời của ông). Bạn nên biết rằng nước Mỹ thời đó, người có gia sản vài triệu USD mới chỉ có 4 đến 5 người John Davidson Rockefeller

    Từ một kế toán quèn, ông đã trở thành vua dầu hoả, kiểm soát 95% thị trường dầu nước Mỹ, 75% thị trường dầu châu Âu.  Ông đã dùng phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.


Comments