Lạm phát

đăng 03:56, 6 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh   [ đã cập nhật 04:58, 7 thg 11, 2011 ]

Một số nguyên nhân gây ra lạm phát:


Lạm phát do thất thoát

Lạm phát do thất bát (giá lương thực tăng do mất mùa, lũ lụt hạn hán)

Lạm phát do dốt nát (đầu tư thiếu khoa học…, năng suất và hiệu quả thấp)

Lạm phát do nhập rác (nhập những công nghệ rác, thải loại của nước ngoài, xi măng là đứng là một ví dụ kinh điển)

Lạm phát do đánh bạc (đầu tư ào ạt vào những lĩnh vực rủi ro cao…, sự chuyển vốn giữa các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, làm giá cả nhảy dụng lên).

Lạm phát do lừa gạt (cung cấp thông tin thiếu trung thực để nâng giá, đầu cơ, trục lợi)

Lạm phát do vàng bạc (tình trạng vàng hoá, đô la hoá...) 

Lạm phát do hưởng lạc (còn nghèo nhưng có xu hướng hưởng thụ sớm, làm tăng nhập siêu và lạm phát)

Lạm phát do tiền bạc (tăng dư nợ tín dụng quá nóng, bội chi ngân sách)

 do nguyên nhân khác (do chiến tranh làm giá dầu tăng…) 

Ngô Thăng

RA.com.vn  -  Ý Tưởng Kinh Doanh 

Comments