Tư vấn

Tư vấn xuất khẩu

đăng 03:54, 27 thg 10, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh   [ đã cập nhật 05:42, 27 thg 10, 2011 ]


    Vai trò của tư vấn xuất khẩu sẽ ngày càng quan trọng, giúp giảm rủi ro, tiết kiệm thời gian, tránh bớt các kiện tụng, tranh chấp thương mại không cần thiết,  tăng hiệu quả kinh doanh…


    Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam thường chưa có thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn, kể cả tư vấn luật. Muốn triển khai dịch vụ tư vấn, công ty tư vấn cần phải năng động hơn, chủ động tìm kiếm khách hàng và thuyết phục họ dùng dịch vụ của mình. Chủ động làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước và đối tác nước ngoài, với các đại sứ quán và hiệp hội doanh nghiệp của Việt Kiều. Liên kết chặt chẽ với các kiều bào, hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, thậm chí là gợi ý, giới thiệu cơ hội kinh đến các doanh nghiệp. Nên tổ chức định kỳ các buổi giới thiệu những điều kiện kinh doanh mới đến các doanh nghiệp.  Nếu chờ khách hàng tìm đến mình sẽ có rất ít cơ hội. Khi chứng tỏ được hiệu quả của mình, dịch vụ  của bạn sẽ có nhiều người tự tìm đến.

1-1 of 1