Ý chí kinh doanh là yếu tố quan trọng nhất

đăng 07:45, 11 thg 11, 2011 bởi Y Tuong Kinh Doanh

Ý chí kinh doanh là yếu t quan trng nht quyết đnh s thành công. Đi vi doanh nhân Vit Nam điu này càng th hin rõ nét. Nếu không có ý chí kinh doanh mnh m, dù có ý tưởng kinh doanh tt cũng d tht bi, thm chí  t hơn là không dám kinh doanh.

    Vì sao ý chí kinh doanh là yếu t quan trng nht?

    -Vì có ý chí kinh doanh quá yếu, nhiu người p kế hoch kinh doanh t năm này sang năm khác mà không dám trin khai. Ý chí ca h có lúc lên cao, có khi xung thp nhưng cui cùng vn không vượt qua được ni lo s tht bi, không dám đi đu vi nhng khó khăn tr ngi.

    -Không có 1 ý chí kinh doanh mnh m, s d dàng buông xuôi khi gp nhng khó khăn ln, khó xoay chuyn tình hình.

    -Cùng vi xu hướng toàn cu hóa, s liên kết gia các b phn ca kinh tế thế gii càng ngày càng cht ch, cùng vi nó là tn sut xy ra các cuc khng hong kinh tế ngày càng cao do d b nh hưởng dây chuyn. Chc chn trong lch s phát trin ca công ty, s có lúc bn gp khó khăn do nh hưởng ca các cuc khng hong kinh tế. Bn phi có đ ý chí và bn lĩnh vượt qua vài cuc khng khong đ trưởng thành hơn.


Ý tưởng kinh doanh hay là chưa đủ

    -Môi trường kinh doanh khó khăn, th tc hành chính rườm rà, nhiu s nhũng nhiu cũng làm nn lòng không ít người. Trong hoàn cnh hin nay, khó khăn càng nhân lên gp bi: chng khoán èo ut khó huy đng vn, lm phát và lãi sut đu quá cao, khó tiếp cn các ngun vn, chi phí đu vào liên tc tăng, đu ra càng ngày càng khó khăn. Nếu không có ý chí kinh doanh mnh m s sm nn lòng.

    -Chúng ta thường được nghe Tht bi là m thành công nhưng thc tế văn hóa ca chúng chưa sn sàng cho tht bi. Người tht bi không được xem như là mt người can đm, dám nghĩ dám làm, đáng trân trng, có kinh nghim, nên hp tác mà b xem là k kém ci, b thương hi. Li suy nghĩ này làm nhiu người ám nh, đn đo mà không dám kinh doanh, hoc khi đã tht bi h rt khó khăn trin khai mt ý tưởng kinh doanh khác. Cũng chính vì s tht bi mà nhng người thân ca doanh nhân nhiu khi rt tích cc phn đi các kế hoch kinh doanh. Bn phi có ý chí mnh m đ vượt qua rào cn tâm lý này

    -Không có ý chí kinh doanh mnh m, nhiu cơ hi s b b qua, làm gim tc đ phát trin và m rng ca doanh nghip.

Ngô Thăng

RA.com.vn  -  Ý Tưởng Kinh Doanh

             CÁC BÀI LIÊN QUAN                             

Comments